Aktualności, ciekawostki i przydatne informacje.

BLOG

Jak wygląda audyt techniczny nieruchomości?

Rozważając zakup budynku z rynku wtórnego warto postawić na jego szczegółową diagnostykę pod kątem wykrycia ewentualnych usterek i wad. 

Czym jest audyt techniczny nieruchomości?

Zadaniem audytu jest wskazanie potencjalnych wad technicznych lub prawnych domu, których ujawnienie może skutkować rezygnacją z jego nabycia.

Termoizolacja budynku

Krok ten ma za zadanie sprawdzić ucieczkę ciepła z wnętrza domu, która wpływa m.in. na zwiększone rachunki za ogrzewanie. Do tego etapu zaliczane są między innymi: stolarka okienna i drzwiowa, poddasze, ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Za pomocą kamery termowizyjnej można zarejestrować rozkład temperatury na powierzchniach obiektów. 

Termoizolacja

Instalacja elektryczna

Przegląd instalacji elektrycznej stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Wadliwa i przestarzała instalacja wiąże się z poważnym zagrożeniem pożarowym. Specjalistyczna aparatura pomiarowa pozwoli na sprawdzenie stanu elektryki.

Wentylacja

Prawidłowo zaprojektowana wentylacja zapewnia odprowadzenie na zewnątrz budynku szkodliwych gazów, dymu tytoniowego i wszelkiego rodzaju oparów. W trakcie audytu zostanie sprawdzona drożność, bieg kanałów oraz ich szczelność, a z pomocą kamery endoskopowej drożność całego systemu. Z kolei anemometr pozwoli nam zmierzyć prędkości ruchu gazów i cieczy oraz wiatru.

Instalacja wodna i grzewcza

Wyeksploatowana instalacja wodna to najczęściej zarośnięte kamieniem rury i krany. Na tym etapie należy sprawdzić ciśnienie, szczególnie w najdalej położonym odbiorniku. W przypadku ciepłej wody użytkowej warto zbadać układ cyrkulacji.

Audyt instalacji ogrzewania ocenia, czy wytworzone ciepło jest transportowane do odpowiednich odbiorników ciepła takich jak grzejników i ogrzewania podłogowego. Obecny osad, zanieczyszczone filtry, zapowietrzenie układu itp. to skutki mogące wpłynąć na: pogorszenie warunków termicznych ogrzewanej przestrzeni, zwiększenie kosztów za ogrzewanie, przegrzewanie, zablokowane przepływy na zaworach i wymiennikach ciepła. W tym kroku zostaną również sprawdzone grzejniki i ich szczelność. 

Dach i kominy

Przy użyciu odpowiedniego zabezpieczenia zostanie sprawdzony dach i jego pokrycie. Nawet najmniejsza dziura może doprowadzić do ucieczki ciepła z wnętrza budynku lub przecieku, którego skutkiem mogą być wilgoć lub grzyb. Za pomocą kamery termowizyjnej zostanie wykonany test przewodów kominowych i szczelności.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zadaniem stolarki jest ograniczenie strat ciepła, wykorzystanie ciepła słonecznego do ogrzania pomieszczeń oraz doświetlenie wnętrza. W tym kroku zostaną sprawdzone okna, których wymagania są ściśle określone w prawie budowlanym.

Ściany i sufity

Za pomocą odpowiednich mierników nastąpi weryfikacja pęknięć, rys, uszkodzeń oraz występowania pleśni i grzybów budowlanych. Co więcej, zostaną sprawdzone piony oraz kąty ścian i sufitów, których nadmierne odchylenia mogą stwarzać problem na przykład podczas ustawiania mebli.

Kanalizacja

To część instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej na zewnątrz budynku. W tym kroku zostaną sprawdzone przewody odpływowe, studzienki kanalizacyjne i rewizyjne, zasuwy burzowe, przykanaliki, sieć kanalizacji bytowej, zbiornik i wszelkie inne elementy należące do systemu kanalizacji.

Kanalizacja

Podłoga i posadzki

Zapadanie posadzek bywa poważną wadą techniczną, której konsekwencjami są nadmierne naprężenia instalacji prowadzonych między posadzkami a ścianami. Warto podkreślić, że widoczne szczeliny są pierwszym sygnałem dotyczącym problemu osiadania podłogi.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Ostatnią i równie ważną częścią audytu nieruchomości jest badanie geotechniczne, które zawiera informacje dotyczące rodzaju i stanu gruntów, na których oparte są fundamenty, głębokości zalegania wód, a także uwagi o możliwościach odwodnienia terenu. Na tej podstawie podejmuje się decyzję, czy możliwe jest zabezpieczenie budynku drenażem opaskowym.

Audyt - podsumowanie 

Szczegółowy audyt nieruchomości z pewnością pomoże nabywcy podjąć decyzję o zakupie nieruchomości lub rezygnacji z tego kroku. 

Kontakt

Zamów audyt

Nie kupuj kota w worku!
Sprawdzimy dla Ciebie każdą nieruchomość.